Новини

В Україні можуть позакривати коледжі

Профспілка працівників освіти і науки виступила з вимогою негайного скасування розпорядження Кабінету Міністрів № 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки» та дотримання законодавства про вищу освіту.

Про це йдеться у зверненні Профспілки до Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів, а також профільного комітету Верховної Ради, – пише Освіта ua.

У профспілці наголошують, що відповідно до зазначеного розпорядження заклади вищої освіти I-II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, що входять до складу вищих університетів, академій, інститутів, мають бути виділені з їх складу з набуттям статусу окремої юридичної особи з метою подальшої передачі їх для фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

«Таке рішення суперечить нормам статті 36 Закону України «Про вищу освіту», згідно з якою рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, зокрема коледжів, за поданням керівника закладу вищої освіти ухвалює вчена рада, яка є колегіальним органом управління закладу вищої освіти», – наголошують у Профспілці працівників освіти і науки.

Також у профспілці зазначають, що прийняття зазначеного розпорядження не лише суперечить законодавству в частині порушення права вищих закладів освіти на їхню автономію, звужує права на самостійне рішення про створення або ліквідацію структурних підрозділів, а й загрожує знищенню такої ланки освіти як коледжі, оскільки місцеві бюджети без передачі відповідного фінансування на місця не спроможні їх утримувати.

Leave a Comment