Волинь Новини

На Шаччині відбулася міжнародна конференція з нагоди тридцятиріччя відділу аспірантури та докторантури ВНУ

З 19 по 21 листопада відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції». Вона була присвячена тридцятиріччю діяльності відділу аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляють у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва, за сприяння якого і відбулася конференція.

Захід проводився на базі практики табору «Гарт» у селі Світязь.

Організовували наукову зустріч відділ аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки, громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян», Куявський університет у Влоцлавеку, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, видавничий дім «Гельветика».

Під час міжнародної конференції завідувачка відділу аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки кандидатка історичних наук, доцентка Мирослава Філіпович презентувала колективну монографію «Third education level: quality control over scientific-professional training of a PhD: individual issues», що вийшла за її загальною редакцією. Учена у своєму виступі зауважила, що Видавничий дім «Гельветика» допоміг видати цю монографію в міжнародному видавництві «Baltija Publishing», яке перебуває в Латвійській Республіці.

У межах наукового заходу голова наглядової ради ЦУЄНС Олег Головко виступив із доповіддю на тему «Співпраця ВГ «Гельветика» та ВНУ імені Лесі Українки. Успішний кейс видання наукової періодики та наукових монографій ЗВО». Олег Павлович розповів про результати співпраці із цим вищим навчальним закладом на цей час та про перспективи подальшої роботи.

Також у межах конференції учасники розглянули такі теми:

  • Адміністративно-правове забезпечення підготовки докторів філософії та докторів наук.
  • Участь роботодавців в освітньо-наукових програмах третього рівня освіти.
  • Економічне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
  • Інституційні трансформації у вищій освіті.
  • «Креативні деструкції» в академічних дослідженнях та викладанні.
  • Інтернаціоналізація третього циклу вищої освіти.
  • Науковий дискурс і якість наукових досліджень, академічна доброчесність.
  • Роль інноваційного та класичного університету у формуванні наукової еліти нації.

Таким чином, науково-практична конференція була дуже насиченою, а її учасникам вдалося плідно попрацювати.