Аналітика Волинь Новини

Як новостворені волинські громади поділять майно, землю та гроші ліквідованих рад

Поки місцеві ради похапцем роздають землю в громадах, які скоро будуть ліквідовані, законодавець врегулював, як мають працювати новостворені громади. Також визначили, що буде з ліквідованими громадами і районами, їх майном та зобов’язаннями.

17 листопада парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №3651-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій». Цей документ треба було ухвалити до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування, – передає ІА Волинські новини.

Закон врегульовує порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад, а також районних державних адміністрацій на новій територіальній основі. Крім того, він дає відповідь на питання щодо правонаступництва нових районних, сільських, селищних, міських рад.

Коли старі ради припиняють свої повноваження?

Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких включена до території нової територіальної громади, припиняються у день набуття повноважень новообраною сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України.

Виконавчі комітети розформованих громад продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.

Новообраний сільський, селищний, міський голова виконує повноваження сільського голови ради, яка розформовується, після припинення повноважень попередника до затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.

Хто правонаступник?

Правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади є сформована територіальна громада.

Якщо одну громаду поділили між кількома новими громадами?

Якщо територія розформованої територіальної громади включена до територій кількох нових територіальних громад, кожна з цих громад стає правонаступником нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території сформованої територіальної громади. Також нові громади є правонаступниками речей, які призначені для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна і пов’язані з цим майном спільним призначенням. Це визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації.

Якщо розформована громада була засновником чи учасником юридичної особи і увійшла до складу кількох нових громад, то правонаступника визначають за місцезнаходженням такої юридичної особи: в якому населеному пункті якої громади вона перебуває.

Майнові зобов’язання, майнові та немайнові права органів місцевого самоврядування розформованої територіальної громади, територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних громад, розподіляються між новоствореними радамивідповідно до передавальних актів пропорційно до обсягу розподілу майна, майнових прав та залишків бюджетних коштів.

Але законодавець передбачив, що новообрані ради можуть домовитися і по-іншому поділити майно та майнові права розформованих громад.

Коли мають бути реорганізовані юридичні особи розформованих рад?

Відповідно до Закону, це має відбутися не пізніше за завершення другої сесії новообраної ради.

Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи.

Правонаступником прав та обов’язків усіх цих юридичних осіб є юридична особа ради, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади.

Реорганізація виконавчих комітетів розформованих рад починається з дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.Так само правонаступником є виконавчий комітет новообраної ради. Старі виконкоми припиняють діяльність з дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.

Після реорганізації та припинення розформованих рад видані ними нормативно-правові акти зберігають чинність. Але новообрана рада, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування, правонаступниками яких вони є, та їх посадових осіб.

Сільські, селищні, міські ради та виконавчі органи розформованих територіальних громад припиняються як юридичні особи з дня внесення запису про їх припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як виконуватимуться бюджети розформованих громад?

Закон визначає, що бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. Проте новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, ухвалені радами, що припиняються.

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховують одночасно до бюджету сформованої територіальної громади.

Якщо територія однієї розформованої територіальної громади увійшла до територій кількох сформованих територіальних громад, залишки коштів та боргові зобов’язання розподіляють між відповідними сформованими територіальними громадами на підставі укладеного між ними договору з урахуванням цільового призначення коштів, особливостей розподілу майна та майнових прав розформованої територіальної громади. Також до уваги мають брати чисельність наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало на території, що була включена до території відповідної сформованої територіальної громади.

Як називатимуться громади?

Згаданим Законом визначено і те, як правильно мають називатися громади. Зазвичай це – назва населеного пункту, який є адміністративним центром новоствореної громади та відповідного загального найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада). Наприклад, Луцька міська територіальна громада. Аналогічно має формуватися і найменування виконавчого органу місцевого самоврядування (виконавчий комітет Луцької міської територіальної громади).

Зауважимо, в Законі вже немає терміна «об’єднана», оскільки після виборів 25 жовтня уже всі громади є об’єднаними і називаються просто територіальними громадами.

Що з районами?

Повноваження районних рад ліквідованих районів закінчуються в день набуття повноважень районними радами новоутворених районів.

Реорганізація районних рад ліквідованих районів починається не пізніше за завершення другої сесії районної ради новоутвореного району.

Правонаступником усього майна ліквідованих районів є районна рада новоутвореного району. Видані районними радами ліквідованих районів нормативно-правові акти зберігають чинність на відповідних територіях та можуть бути змінені, визнані такими, що втратили чинність, або скасовані актом відповідної районної ради, правонаступником яких вона є.

Якщо територія ліквідованого району включена до територій кількох новоутворених районів, районна рада новоутвореного району стає правонаступником нерухомого майна районної ради ліквідованого району, яке розташоване на території новоутвореного району.

Щодо юридичних осіб, засновниками чи учасниками яких є ради ліквідованих районів, то права передають радам нововутвоених районів за принципом, на території якого нового району розміщений населений пункт, де є місцезнаходження такої юридичної особи.

Бюджети ліквідованих районів виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. Районна рада новоутвореного району може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, ухвалені районними радами ліквідованих районів. До закінчення цього періоду розпорядники коштів функцінують. Як і у випадку з громадами, залишки бюджетних коштів ліквідованих районів, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховують одночасно до районного бюджету новоутвореного району, або ж до бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна.

Що буде з реорганізованими РДА та їх працівниками? 

Утворення та реорганізацію районних державних адміністрацій має здійснити Кабінет Міністрів України після того, як Верховна Рада України ухвалить рішення про утворення та ліквідацію районів.

Під час реорганізації РДА після адмінреформи держслужбовців переводять на посади служби в органах місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу за умови відповідності їхньої професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

Про що йдеться у прикінцевих положеннях

Згаданий Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. З цього моменту забороняється відчуження та передання в заставу (іпотеку), зміна місцезнаходження об’єктів спільної власності територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України до дня набуття повноважень районними радами новоутворених районів.

Переоформлення найменувань та, за потреби, установчих документів органів місцевого самоврядування і юридичних осіб публічного права, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюється безоплатно протягом року з дня набуття чинності цим Законом.

За місяць Кабінет Міністрів має затвердити порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків РДА, що припиняються.

А за пів року має бути забезпечене автоматизоване внесення змін адрес об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Нагадаємо, у зв’язку з адмінреформою на Волині залишилося 4 райони та 54 територіальні громади.

Leave a Comment